måndag, december 22, 2008

God Jul & Gott Nytt År!

So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young


John Lennon, 1971


(Klicka på bilden för att zooma)

Det här blir 2008 års sista kommentar. Det blev till slut 47 stycken och jag hoppas du har hittat något som varit läsvärt. Ett speciellt tack till er som återkommer vecka efter vecka. Ibland undrar jag om ni återkommer för att kolla ifall jag någonsin ska få till en bra text...! Vill du så är du välkommen tillbaka till kommentarerna i januari 2009! Varför inte börja prenumerera, det enda du behöver göra är att lämna din emailadress i högermarginalen.

Här följer namnen på dem som hade möjlighet att vara med på bilden. Till er alla men också till övriga vänner som inte ”kunde vara med” önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt År!

1:a bakre raden från vänster: Mark S, Erik B, Anette D, Sten S, Olle N, William Claude F, Katarina T, Marianne A, Ulla-Maj P, Richard M, Tony C, Christina S, Birger S, Sirkka V, Calle S, Bitte T.

2:a raden: Stuart S, Maria S, Anneli C, Monica G, Mikael G, Margaret P, Dion di M, Jan A, Christina S, Reinhold L, Karin B, William B, Sri M-B, Birgit B, Roland R, Janne G, Åke P, Marie S, Harald P, Åke D, Tariff.

3:e raden: Lillemor J, Gunnar T, Petty G, Inger L, Tom M, Tracy M, Tyrone P, Ove J, Johnny W, Stephen C, Håkan D, Sievert S, Leif F, Albert S, Dag M, Åke B, Monalisa D-W.

4:e raden: Bengt W, George H, John L, Ringo S, Paul M, Mimmi B, Olivia B, Tomas B, Anneli B, Bobby B, William B, Helena B-R, Dino.

5:e raden: Ferrari, Felix, Shirley "Helena" T.

6:e raden: Cidelin

Etiketter:

lördag, december 13, 2008

2008 - Dags för bokslut

Last year today seemed a long way away
And ahead of me
A new face and street, people who meet you
Instead of me
They bring you, they take you

The Church, 1982

Så har snart ännu ett år gått och det är dags för bokslut! Hur har ditt år varit? Här kan du sammanfatta ditt 2008, och det är naturligtvis helt anonymt.
För att få lite perspektiv på frågan har jag valt att återge Sida's månatliga highlights.

Januari I Jebel Moon i nordvästra Darfur lider människorna brist på det mesta. Men tack vare ett vattenprojekt, som finansieras av bland andra Sida, får de nu vatten.

Februari Gothia Cup har i fyra år varit med och drivit en fotbollsskola i Kongo. Nu startar skolan också ett seniorlag, FC Gothi, för att gamla elever som måste sluta när de är över 18 år ska kunna vara kvar i "Gothia-familjen".

Mars För två månader sedan rapporterades det från rebellfästet Jebel Moon i Darfur att man hamnade mitt i striderna och tvingades lämna området. Syftet var att följa arbetet med brunnarna i Jebel Moon. Delar av Jebel Moon är i dag nedbränt och utomstående kan inte ta sig in. Människor dör och skaror flyr över gränsen till Tchad.

April FN:s millenniummål att antalet extremt fattiga människor i världen ska halveras till år 2015 hotas nu av de stigande priserna på mat.

Maj En misstänkt korruptionsskandal skakar Sydsvenska handelskammaren efter att en skånsk toppdirektör häktats misstänkt för miljonfiffel av biståndspengar från Sida som skulle främja handel i Palestina.

Juni ABB kommer med hjälp av Sida-medel att dra igång ett utvecklingsprojekt av elnätet i Mongoliet. ABB kommer att leverera en 220 kilovolt transformatorstation samt högspänningsutrustning till 14 befintliga stationer.

Juli Zimbabwes centralbank har en ny sedel med valören ett hundra miljarder som på den svarta marknaden kan växlas mot en amerikansk dollar vilket är dess verkliga värde.

Augusti Världsbanken har ändrat gränsen för vad som anses som extremt fattigt. Förut var man fattig om man inte hade mer än 1 dollar om dagen att leva på, nu gäller 1,25 dollar.

September Sverige ger ekonomiskt stöd till afrikansk krigföring, till användandet av barnsoldater och till att stötta diktaturer. Detta har pågått i decennier med UD:s och Sidas goda minne, skriver DN.

Oktober Sida vågar inte använda den svenska flaggan i Afghanistan av rädsla för att det gula korset ska provocera. I stället används riksvapnet Tre Kronor.

November Regeringen beslutade i går att öka stödet till Afghanistan, genom ökade militära och humanitära insatser. Sida ska få i uppdrag att öka sitt bistånd i landet, från 300 miljoner kronor per år till 500.

December I år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning är fortfarande fattigast bland världens fattiga, anser handikapprörelsens biståndsorganisation.


Till sist vill jag göra dig uppmärksam på att du kan prenumerera på "Totte Björre's kommentarer". Det enda du behöver göra för att få kommentarerna samtidigt som dom läggs ut på nätet är att ange din emailadress i högermarginalen. Lätt som en plätt!

Etiketter:

måndag, december 08, 2008

Hur botas Företagsanorexia?

Do the Wall Street shuffle
Hear the money rustle
Watch the greenbacks tumble
Feel the Sterling crumble

10cc, 1974


Finanskris, lågkonjunktur, recession, varsel är ord som kommit att bli synonyma med de senaste två månaderna. Samtidigt som lågkonjunkturen fått fäste i världens ekonomier genomför företagsledare kraftfulla åtgärder för att nå kostnadsbesparingar med syfte att rädda det som räddas kan. Åtgärder som tyvärr allt för ofta resulterar i ökad arbetslöshet, konkurs, social nedmontering, negativ press men också i lägre kundtillfredsställelse.

Priset man riskerar betala är en ökad smittorisk för ett sjukdomstillstånd som kallas Företagsanorexia. En allvarlig bieffekt är att företag som lider av tillståndet riskerar att allt för sent upptäcka att man glömt bort sin främste sponsor, kunden, i sin iver att kostnadsrationalisera.

En allt för ensidig kostnadsbesparing förvärrar sjukdomstillståndet och gör att många företag inte kommer att kunna möta sina kunders ständigt ökade förväntningar på levererad produkt- och servicekvalitet. Allt färre företag kommer att kunna hålla sina varumärkeslöften. Ännu färre är de företag vars kunder kommer att uttrycka ett ”WOW” om företagets förmåga att överraska och tillfredsställa kundbehovet.

En särskilt allvarlig form av Företagsanorexia är företag som ensidigt fettsuger istället för att genom förbättringsarbete bränna fettet och bygga muskler. Det går inte att nå affärsfördelar genom en ensidig neddragning!

Den drastiska konjunkturförändringen är förvisso utmanande men erbjuder, eller om du så önskar tvingar, företagsledningar att omvärdera sina strategier och arbetssätt. Bättre service, högre produktivitet och en förmåga att snabbare realisera nya idéer och möjligheter är nu viktigare än någonsin. Avancerad IT och förbättrade affärsprocesser som resulterar i kostnadseffektiv tillväxt och oöverträffade kundupplevda värden kommer att hjälpa företag att förstärka sina positioner för kommande år.

Framgångsrika och starka organisationer vänder besvärliga tider till möjligheter!

Hur undviker man Företagsanorexia, missnöjda kunder och vad heter botemedlet för dem som redan insjuknat? Tyvärr finns det inte ett patentläkemedel som botar allt och alla. Däremot kan jag ödmjukt rekommendera ett antal profylaktiska åtgärder liksom en effektiv behandling av redan smittade företag.

1. Utveckla en tydlig målbild och en kundstrategi som får utgöra basen för företagets verksamhetsplanering, produkt- och tjänsteproduktion, organisation och affärsprocesser.

2. Säkra kompetens inom förändringsledning.

3. Skapa insikt om att kunderna är företagets mest värdefulla tillgång.

4. Återskapa företaget! Betrakta verksamheten som om du skulle starta företaget på nytt. Ta vara på befintliga styrkor och eliminera svagheter.

5. Genomför en kundvärdeanalys som ger klara besked om kundernas egna prioriterade värdeattribut och hur väl företaget presterar att leverera dessa i relation till konkurrenterna.

6. Anpassa produktutbudet och efterföljande tjänsteutbud efter identifierade kundkrav.

7. Analysera befintliga kunder efter lönsamhet, återköpsgrad och livstidsvärde.

8. Identifiera och effektivisera de affärsprocesser som ökar kundvärdet.

9. Mät och belöna medarbetares prestationer i affärsprocesserna. Talesättet ”What gets measured gets done” gäller i högsta grad för företag i förändring.
10. Skapa en företagsgemensam sömlös bild av kundens samlade engagemang med rätt grad av systemstöd.

11. Bemanna i enlighet med affärsprocesserna, utbilda och entusiasmera medarbetarna.

12. Sjösätt det ”nya” företaget!

Etiketter:

Bloggtoppen.se