fredag, oktober 23, 2009

Utmattning och hjärnan

It's not how fast you can go
The force goes into the flow
If you pick up the beat
You can forget about the heat
More than just survival
More than just a flash
More than just a dotted line
More than just a dash

Rush, 1985

(Logga in på hemsidan för att se Monty Pythonfilmen)

Som ni vet finner jag ett nöje i att springa marathon. Jag förvånas ständigt av att kroppen fixar ca 100 träningsmil om året och påfrestningarna som ett lopp innebär. Vilken makalös konstruktion du och jag utgör!

I Sydafrika finns två läkare,Tucker och Dugas, som specialiserat sig på idrottsfysiologi med särskilt intresse för marathon. Deras forskning om kroppens förmåga till "self pacing" är mycket intressant. Self pacing skulle man kunna översätta till kroppens förmåga att själv välja optimal hastighet utifrån påverkande faktorer. Exempel på sådan faktorer kan vara temperatur, kupering, sträckans längd, kondition, motivation etc.

Vår förmåga att reglera hastigheten (vilket är något vi gör utan att oftast själva tänka på det) är mycket mer komplex än vi tror. T om ett beslut om hur snabbt du ska öppna ett 5km lopp jämförelsevis ett 10km lopp är ett resultat av ett otal kalkylationer kroppen gör med utgångspunkt av tidigare erfarenhet, träning, motivation, miljö och fysiologiska förändringar under träning.


Debatten bland forskare handlar om ifall din uppfattning och reglering av hastigheten sker medvetet eller undermedvetet. Troligen handlar det om en kombination. Illustrationen visar hur kroppen och hjärnan kalkylerar och ständigt omkalkylerar omständigheterna för att kontrollera att hastigheten blir efter kroppsliga förutsättningar så optimal som möjligt samtidigt som risken för överhettning och andra kroppsliga förändringar minimeras.

Denna balans nås genom att kroppen prognostiserar den fysiologiska effekten av det nuvarande beteendet. Mao frågar kroppen sig själv "ifall jag fortsätter i denna takt och lagrar denna värme, kommer jag att nå målet innan jag får problem och kanske stupar?"

Ifall det är en het dag, då värmelagringen är högre, kan svaret mycket väl vara ett "NEJ". Det som då sker är att hjärnan reducerar muskelaktiviteten och därmed också hastigheten varefter loppet fullföljs i en lägre hastighet.

Med anledning av de dödsfall som då och då inträffar i samband med marathonlöpning är den troliga orsaken, menar forskarna, en annan än att "self pace-funktionen" inte har fungerat. Orsakerna har ett viktigt samband och det är att en överväldigande majoritet av dessa löpare har tidigare ej upptäckta malfunktioner i centrala organ, ofta hjärtrelaterat, som också kan vara medfödda. Dessa underliggande orsaker kan trigga en fatal incident under påfrestning. Nu vet jag inte om just inkontinens hör till de främsta orsakerna...!

De som helt enkelt inte är tillräckligt tränade dör inte. Dom stannar efter 7-8 km, om inte tidigare, och går till målet då hjärnan inte tillåter fortsatt löpning!

Etiketter: ,

Bloggtoppen.se