måndag, december 08, 2008

Hur botas Företagsanorexia?

Do the Wall Street shuffle
Hear the money rustle
Watch the greenbacks tumble
Feel the Sterling crumble

10cc, 1974


Finanskris, lågkonjunktur, recession, varsel är ord som kommit att bli synonyma med de senaste två månaderna. Samtidigt som lågkonjunkturen fått fäste i världens ekonomier genomför företagsledare kraftfulla åtgärder för att nå kostnadsbesparingar med syfte att rädda det som räddas kan. Åtgärder som tyvärr allt för ofta resulterar i ökad arbetslöshet, konkurs, social nedmontering, negativ press men också i lägre kundtillfredsställelse.

Priset man riskerar betala är en ökad smittorisk för ett sjukdomstillstånd som kallas Företagsanorexia. En allvarlig bieffekt är att företag som lider av tillståndet riskerar att allt för sent upptäcka att man glömt bort sin främste sponsor, kunden, i sin iver att kostnadsrationalisera.

En allt för ensidig kostnadsbesparing förvärrar sjukdomstillståndet och gör att många företag inte kommer att kunna möta sina kunders ständigt ökade förväntningar på levererad produkt- och servicekvalitet. Allt färre företag kommer att kunna hålla sina varumärkeslöften. Ännu färre är de företag vars kunder kommer att uttrycka ett ”WOW” om företagets förmåga att överraska och tillfredsställa kundbehovet.

En särskilt allvarlig form av Företagsanorexia är företag som ensidigt fettsuger istället för att genom förbättringsarbete bränna fettet och bygga muskler. Det går inte att nå affärsfördelar genom en ensidig neddragning!

Den drastiska konjunkturförändringen är förvisso utmanande men erbjuder, eller om du så önskar tvingar, företagsledningar att omvärdera sina strategier och arbetssätt. Bättre service, högre produktivitet och en förmåga att snabbare realisera nya idéer och möjligheter är nu viktigare än någonsin. Avancerad IT och förbättrade affärsprocesser som resulterar i kostnadseffektiv tillväxt och oöverträffade kundupplevda värden kommer att hjälpa företag att förstärka sina positioner för kommande år.

Framgångsrika och starka organisationer vänder besvärliga tider till möjligheter!

Hur undviker man Företagsanorexia, missnöjda kunder och vad heter botemedlet för dem som redan insjuknat? Tyvärr finns det inte ett patentläkemedel som botar allt och alla. Däremot kan jag ödmjukt rekommendera ett antal profylaktiska åtgärder liksom en effektiv behandling av redan smittade företag.

1. Utveckla en tydlig målbild och en kundstrategi som får utgöra basen för företagets verksamhetsplanering, produkt- och tjänsteproduktion, organisation och affärsprocesser.

2. Säkra kompetens inom förändringsledning.

3. Skapa insikt om att kunderna är företagets mest värdefulla tillgång.

4. Återskapa företaget! Betrakta verksamheten som om du skulle starta företaget på nytt. Ta vara på befintliga styrkor och eliminera svagheter.

5. Genomför en kundvärdeanalys som ger klara besked om kundernas egna prioriterade värdeattribut och hur väl företaget presterar att leverera dessa i relation till konkurrenterna.

6. Anpassa produktutbudet och efterföljande tjänsteutbud efter identifierade kundkrav.

7. Analysera befintliga kunder efter lönsamhet, återköpsgrad och livstidsvärde.

8. Identifiera och effektivisera de affärsprocesser som ökar kundvärdet.

9. Mät och belöna medarbetares prestationer i affärsprocesserna. Talesättet ”What gets measured gets done” gäller i högsta grad för företag i förändring.
10. Skapa en företagsgemensam sömlös bild av kundens samlade engagemang med rätt grad av systemstöd.

11. Bemanna i enlighet med affärsprocesserna, utbilda och entusiasmera medarbetarna.

12. Sjösätt det ”nya” företaget!

Etiketter:

Bloggtoppen.se