torsdag, maj 01, 2008

Vad är ett gott ledarskap?

I'll teach you all this in 8 easy steps
A course of a lifetime you'll never forget
I'll show you how to in 8 easy steps
I'll show you how leaderships looks
when tought by the best

Alanis Morissette, 2004

Frågan fick jag av en god vän som förslag på ett blogginlägg.

För att undanröja varje misstanke att Alanis Morissettes versrad inte är något annat än en ironisk blinkning från min sida vill jag vara tydlig med att jag inte har en lista med punkter som ska bockas av för att påvisa ifall man utövar ett gott ledarskap eller inte.

Min blygsamhet förbjuder mig att påstå att min tolkning om gott ledarskap på något vis skulle vara normgivande. Däremot kan jag, utifrån gjorda erfarenheter, ha en uppfattning om vilka förutsättningar som troligen behöver finnas. Eftersom det har skrivits spaltmil i ämnet finns det mycket att läsa av andra personer som tror sig ha svaret. Men i vanlig ordning är det skillnad på teori och praktik. Till att börja med behöver vi vara överens om att kunskap och insikt i ämnet behöver kombineras med ledarens personliga förutsättningar. Om jag travesterar bibeln så skulle det kunna uttryckas som; ”Om jag hade all kunskap, tro och kände alla hemligheter men inte hade förmåga att utöva ledarskap, vore jag ingenting.”


Nåväl, hur ser jag då på förutsättningarna för ett gott ledarskap?

Först och främst måste man vilja vara ledare och samtidigt söka och ta ett större verksamhetsansvar. Det skadar inte heller att man har kunskap om sitt verksamhetsområde. Kanske förvånar det några av er när jag påstår att det inte alltid är en förutsättning. Många gånger kan det till och med vara en fördel ifall ledaren inte kommer ur den egna organisationen eller ens ifrån den aktuella branschen. Jag har själv exempel från ledaruppdrag där andra kunskaper och egenskaper vägt tyngre. Om så är fallet är det däremot viktigt att ledaren snabbt skaffar sig nödvändig bransch- och marknadskännedom.


Vilka personliga egenskaper utmärker en bra ledare?

Allt börjar med en själv! Att känna sina egna styrkor och svagheter och hur man bäst utnyttjar respektive tacklar dessa ökar graden av självkännedom, något som är en viktig förutsättning för att rätt hantera en ledares många utmaningar. Vidare behöver man ha en ”intellektuell spänst” för att se logiska sammanhang, göra rätt analys och för att fatta rätt beslut. Ledaren behöver också brinna för sitt ansvarsområde och vara hungrig på att leverera resultat. Sen måste också egna värderingar stämma överens med företagets uttalade och outtalade värderingar. Det handlar om ledarens egen integritet. Att stå för sin uppfattning och tydligt visa vilka normer man följer underlättar såväl det egna ledarskapet som att du blir tydlig för omvärlden. Detta är något som oftast förbises men som jag anser har stor betydelse för en ledares möjligheter att lyckas.


Vilken kompetens behöver en bra ledare?

Ledarskap handlar om kommunikation! Visioner, strategier, mål, förändring, arbetsfördelning och måluppföljning blir aldrig något annat än vackra ord ifall ledaren inte kan förmedla passion, innehåll och förväntningar. Samarbetsförmåga, coachning och att förstå skillnaden mellan att delegera och dumpa arbetsuppgifter ger ledaren oftast en snabb återkoppling på den egna kompetensen. Många branscher lever i ständig förändring varför det ställer krav på ledarens förmåga att hantera förändringar vilka inte sällan påverkar såväl den egna rollen som sina medarbetares. Eftersom "det enda som är konstant är förändring" behöver ledaren förhålla sig till detta som ett stadigvarande tillstånd, ett tillstånd som erbjuder möjligheter snarare än hot och som utgör grunden till allt förbättringsarbete. Ett gott planeringshuvud och förmågan att sätta ihop ett bra fungerande och presterande team är också exempel på gott ledarskap.

Fastän att jag har komprimerat de spaltmil som skrivits om ledarsakap till tre textstycken så hoppas jag ha förmedlat min grundsyn på gott ledarskap. Och eftersom ämnet är lika brett som djupt och till delar kontroversiellt välkomnar jag dina kommentarer och kompletteringar.

Etiketter:

Bloggtoppen.se