söndag, mars 25, 2007

Andra budordet


Du skall icke missbruka ditt kundförtroende
Inte nog med att konsumenten behöver betala för varukasse med reklamtryck vilket gör dessa till butikens i särklass, i procent räknat, mest lönsamma produkt. Nu har vi också blivit våra egna kassörskor då butiken betror oss att registrera priserna och hjälper dem spara pengar genom att kapa lönekostnader.
Enligt Maxi är självscanning enkelt, smidigt och tidsbesparande för kunden. Dessutom påstås det att många tycker att det också har blivit roligare att handla! Jag tror dock inte jag är ensam med uppfattningen att enda orsaken till att självscanna är att om möjligt göra tiden i butiken så kort som möjligt.
Som bekant finns det alltid en baksida. I fallet om självscanning heter baksidan "slumpvisa avstämningar". Samtidigt som jag inser behovet av att kontrollera att förtroendet som butiken ger sina kunder också efterlevs i handling ställs butiken inför utmaningen att vända den "slumpvisa avstämningen" till en kundfördel. Idag är det ljusår till att avstämningen upplevs som något positivt.
Efter att jag överlämnat scannern fick jag besked att avstämning skulle göras. Det var bara att tömma mina påsar på varor och lägga dessa på bandet, låta expediten registrera och konstatera att jag scannat rätt allt medan mina varor samlades på hög. Och det är i denna stund, då kunden känner sig som mest frustrerad, som butiken skulle kunna vända erfarenheten till något positivt. Men vad händer? Jo, kunden får själv packa tillbaka sina varor i påsarna medan den förväntade tidsvinsten går förlorad samtidigt som inte fullt så vackra tankar om varumärket Maxi tänks.
Så, hur borde butiken vända det negativa till en kundfördel? Med tanke på att en självscannande kund bidrar till ökad lönsamhet så finns ett ekonomiskt utrymme för att premiera kunder som råkar ut för en "slumpvis avstämning". Exempelvis kan varje avstämning premieras med ett poängsystem som, efter uppnådd totalpoäng och efter lika många avstämningar, kan lösas in mot kontanter eller annat värdebevis. Eller varför inte omedelbart kreditera det nyss genomförda köpet med lämplig procentsats. Det hade väl inte varit fel ifall Maxi kunnat argumentera att självscanning inte bara är "enkelt, smidigt och tidsbesparande" utan också i förekommande fall lönsamt för kunden!
Det minsta jag ändå begär är att det finns personal som lägger tillbaka varorna i mina reklamtryckta Maxikassar...

Etiketter:

Bloggtoppen.se